Cod Lançamento 03
Distintivo Curso da Escola de Material Bélico do Exército